Velkommen til Pladsanvisningen i Frederikshavn Kommune

Hvis du ikke har bopæl i Frederikshavn Kommune

Har du ikke bopæl i Frederikshavn Kommune eller er fritaget for NemId, skal du klikke her for at skrive dit barn op til institutionsplads. Du skal ikke logge på med NemID.
______________________________________________

Hvis du har bopæl i Frederikshavn Kommune

Øverst på denne side er der fire faner du kan vælge i mellem. "Min side", "Dagtilbud 0-5 år", "SFO og klub" og "Hjælp".

Vælg Dagtilbud 0-5 år hvis du vil opskrive dit barn til kommunal dagpleje/ vuggestue, pasning af egne børn eller en privat pasningsordning

Vælg SFO og klub, hvis du vil indmelde dit barn i SFO eller klub

Vælg "Min side", når du er logget ind med NemiD, hvis du vil:

  • Ændre modul
  • Ændre ønske om pasning
  • Se dit barns placering på ventelisten
  • Udmelde dit barn af SFO, Klub og kommunale og selvejende dagtilbud
  • Søge, ændre eller stoppe økonomisk fripladstilskud
  • Ændre familieforhold (enlig/ikke enlig)
  • Ændre kontaktoplysninger
  • Se en specificeret regning

Ønsker du at lave en simulering af en opkrævning, skal du klikke på "Beregn betaling" i menuen "Information".

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsesforhold, bedes I prøve med den anden forældres NemID.