Velkommen til Pladsanvisningen i Frederikshavn Kommune

Hvis du ikke har bopæl i Frederikshavn Kommune
Har du ikke bopæl i Frederikshavn Kommune eller er fritaget for NemId, skal du klikke her for at skrive dit barn op til institutionsplads. Du skal ikke logge på med NemID.
______________________________________________

Hvis du har bopæl i Frederikshavn Kommune

Her kan du søge om plads til dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution samt indskrive i SFO og klub.

Øverst på denne side er der fire faner du kan vælge i mellem. "Min side", "Dagtilbud 0-5 år", "SFO og klub" og "Hjælp".

Fanen "Min side" er først aktiv når man har logget ind med NemID.

Fanen "Dagtilbud 0-5 år" indeholder kommunens udbud på dagtilbudsområdet for børn mellem 0 til 5 år. Det er også her du kan finde opskrivning til privat pasning og pasning af egne børn.

Fanen "SFO og klub" indeholder kommunens udbud på skole og klub området.

Fanen "Hjælp" indeholder kontaktoplysninger til kommunen.

Det er ikke nødvendigt at logge på med NemID for at skrive barn op til kommunale tilbud. Hvis du vil skrive barn op til privat pasning eller pasning af egne børn, skal du først logge på med NemID.

Vil du ændre modul eller udmelde dit barn, skal du logge ind med NemID og vælge menuen "Udmeld af pasning/ansøg om eller stop dit økonomiske fripladstilskud" inde under "Min side".

Ønsker du at søge om økonomisk fripladstilskud, skal du logge ind med NemID og gå på fanen "Udmeld af pasning/ansøg om eller stop dit økonomiske fripladstilskud".

Ønsker du at lave en simulering af en opkrævning, skal du klikke på "Beregn betaling" i menuen "Information".

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsforhold, bedes I prøve med den anden forældres NemID.