Velkommen til Pladsanvisningen i Frederikshavn Kommune


Hvis du har bopæl i Frederikshavn Kommune


Vælg "Min side", når du er logget ind med NemiD, hvis du vil:

  • Ændre modul
  • Ændre ønske om pasning
  • Se dit barns placering på ventelisten
  • Udmelde dit barn af SFO, Klub og kommunale og selvejende dagtilbud
  • Ændre familieforhold (enlig/ikke enlig)
  • Ændre kontaktoplysninger
  • Se en specificeret regning


Vælg Tilmelding Dagtilbud hvis du vil opskrive dit barn til dagpleje og daginstitution

Vælg Tilmelding SFO/Klub, hvis du vil indmelde dit barn i SFO eller klub

Vælg Økonomisk friplads hvis du ønsker at søge eller stoppe dit økonomisk fripladstilskud


Hvis du ikke har bopæl i Frederikshavn Kommune


Har du ikke bopæl i Frederikshavn Kommune eller er fritaget for NemId, skal du klikke her for at skrive dit barn op til institutionsplads. Du skal ikke logge på med NemID.